• Company:
 • Area: Please choose
 • Please choose
 • Anhui
 • Beijing
 • Chongqing
 • Fujian
 • Gansu
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Guizhou
 • Hainan
 • Hebei
 • Heilongjiang
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Hong Kong
 • Inner Mongol
 • Jiangsu
 • Jiangxi
 • Jilin
 • Liaoning
 • Macau
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Shandong
 • Shanghai
 • Shanxi
 • Shaanxi
 • Sichuan
 • Sinkiang
 • Tianjin
 • Taiwan
 • Tibet
 • Yunnan
 • Zhejiang
 • Phone:
 • Email:
 • Problem type: Please choose
 • Please choose
 • Pre-sale consultation
 • After-sale service
 • Product information
 • Sales information
 • Other
 • Product line: Please choose
 • Please choose
 • New product
 • Trauma product
 • Spine product
 • Percutaneous kyphoplasty product
 • Recon Products
 • Message:
 • Trauson Switchboard
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone,Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 81665318
  Fax: (86) (519) 86392309
  Website: www.trauson.com

  Trauson Marketing Department
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 86387075
  Email:info@trauson.com
  Website: www.trauson.com

  Trauson Sales Department (HQ)
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China  
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 86387075
  Email:info@trauson.com
  Website: www.trauson.com

  Trauson Shanghai Sales Office
  Address: The 14th Floor, Block B, No. 726 West Yan'an Road, Changning District, Shanghai, China
  Postal Code: 200000
  Tel: (86) (21) 52377897
  Fax: (86) (21) 52377827
  Website: www.trauson.com

  Trauson South China Sales Office
  Address: Room 2612, the 26th floor of Bank of America Tower, No. 555 Mid. Ren, Chinamin Road, LiwanDistrict, Guangzhou, Guangdong
  Postal Code: 510000
  Tel: (86) (20) 34020702
  Fax: (86) (519) 86393132
  Website: www.trauson.com

  Trauson Dealers’ Management Department
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 81663769
  Fax: (86) (519) 86393132
  Website: www.trauson.com

  Trauson Customer Service and Technical Support Department
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 86391788
  Fax: (86) (519) 86393132
  Website: www.trauson.com

  Trauson Public Relations Department
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 81665312
  Fax: (86) (519) 81663816
  Website: www.trauson.com

  Trauson Human Resources Department
  Address: No. 9 Longmen Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, Jiangsu, China
  Postal Code: 213164
  Tel: (86) (519) 86387076
  Fax: (86) (519) 81663816
  Website: www.trauson.com

  创生官方微信平台